GLOBAL CITIZEN SCHOLARSHIP

Giá trị: $7,500
School: Indiana University Bloomington
Hạn nộp hồ sơ: 08 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Chúng tôi đã tạo ra Học bổng Công dân Toàn cầu để ghi nhận những đóng góp xuất sắc của sinh viên quốc tế cho IU.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!