Global Corners Award

Giá trị: $4500 - $20000 per year
School: University of Oregon
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Chỉ dành cho sinh viên quốc tế sau đại học - gười nộp đơn mới hoặc đang tiếp tục phải được nhập học hoặc đăng ký nhập học vào chương trình sau đại học và Khoa Nghiên cứu sau đại học trước ngày 15 tháng 1 năm 2022 - Người nộp đơn không thể là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân Hoa Kỳ hoặc đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính liên bang Hoa Kỳ - Ứng viên phải chứng minh nhu cầu tài chính
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!