Global Distinction Awards

Giá trị: 100%
Trường: University of Connecticut
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Giải thưởng Global Distinction xem xét những học sinh có điểm trung bình xuất sắc ở trường trung học. Học bổng tài trợ toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, học sinh cần thể hiện cam kết với các chương trình đa văn hóa đa dạng thông qua tài năng, thành tích và phẩm chất lãnh đạo của các em trong trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!