Global Excellence Award

Giá trị: 100%
Trường: University of Connecticut
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Chương trình học bổng này có thể gia hạn trong 4 năm. Không bắt buộc phải nộp điểm kiểm tra tiêu chuẩn. Học sinh nộp điểm SAT và ACT trong khi nộp đơn nên biết rằng điểm được xét trên cơ sở cạnh tranh. Giải thưởng bao gồm toàn bộ chi phí học phí.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!