Global Excellence Scholarship

Giá trị: 25% học phí/ năm
School: Federation University Australia
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
1. Một sinh viên quốc tế tương lai 2. Ghi danh là sinh viên bắt đầu vào học kỳ 1, học kỳ 2 hoặc học kỳ mùa hè năm 2022 3. Đủ điều kiện để học tập tại Úc với thị thực hợp lệ 4. Không nhận được bất kỳ Học bổng Đại học nào khác 5. Đáp ứng các tiêu chí của một Người đạt thành tích cao thực sự a. Chương trình cấp bằng đại học - thành tích học tập tổng thể với điểm 'Xuất sắc' ở Lớp 12 (trung học phổ thông) b. Chương trình cấp bằng sau đại học - kết quả học tập tổng thể với ‘Sự khác biệt’ trong nghiên cứu cấp bằng Cử nhân từ Đại học HE Section 1
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!