Global Excellence Scholarship

Giá trị: 0
School: Stony Brook University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học sinh quốc tế hiện đang là học sinh lớp 12 trung học và đạt điểm trung bình trung học phổ thông không trọng số thành tích sẽ được tự động xem xét cho học bổng bốn năm này. Chương trình học tập trung học phổ thông, điểm SAT / ACT, các hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm nghiên cứu, tài năng hoặc kỹ năng đặc biệt cũng có thể được tính đến. Học bổng khác nhau dựa trên trình độ học vấn. Những sinh viên được chọn nhận Học bổng Xuất sắc Toàn cầu sẽ được thông báo qua email và SOLAR. Hãy chắc chắn kiểm tra SOLAR để biết các điều khoản và điều kiện cập nhật nhất cho giải thưởng này.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!