Global Innovator Scholarship

Giá trị: 20% học phí/ năm
Trường: Federation University Australia
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
1. Một sinh viên quốc tế tương lai 2. Ghi danh là sinh viên bắt đầu vào học kỳ 1, học kỳ 2 hoặc học kỳ mùa hè năm 2022 3. Đủ điều kiện để học tập tại Úc với thị thực hợp lệ
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!