Global Young Leaders

Giá trị: $3,000 - $4,000
Trường: Top Education Institute
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Chỉ áp dụng cho học sinh quốc tế. - Nhập học ít nhất 8 units theo chương trình International Pathway (tương đương tối đa 48 điểm tín chỉ trên một năm).
Tiêu chí xét học bổng
- Học bổng $3,000: IELTS 6.0 hoặc tương đương. - Học bổng $5,000: IELTS 6.5 hoặc tương đương. - Học sinh cần có bản Tiếng Anh của LOR khẳng định kết quả học tập thuộc top 20% trong lớp.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!