Go Clean Scholarship

Giá trị: 3500 AUD
Trường: Strathfield College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên được phép làm việc 20 giờ một tuần để trang trải bất kỳ chi phí bổ sung nào.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!