Go Clean Scholarship

Giá trị: $3500
Trường: Massachusetts Institute of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 1
Điều kiện nộp học bổng
- Đang học hoặc sẵn sàng học đại học, sau đại học hoặc Tiến sĩ. bằng cấp tại bất kỳ cơ sở học thuật nào ở nước ngoài. - Hiện đang theo học bằng đại học hoặc sau đại học thì người đó phải có điểm trung bình tối thiểu là 2,5. - Các ứng viên muốn tham gia cần đăng ký cuộc thi viết luận trực tuyến và gửi hồ sơ qua email. Học bổng dựa trên thành tích này sẽ được cấp trên cơ sở bài luận viết về chủ đề do tổ chức cung cấp.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!