Google PhD Fellowship

Giá trị: $10,000 mỗi năm
Trường: University of Pennsylvania
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 4
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên đang tham gia khóa học tiến sỹ toàn thời gian tại một trong các trường trong danh sách - Sinh viên chưa nhận được giải thưởng tương đương nhằm hỗ trợ tài chính
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng dựa vào thành tích của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
- Cover sheet chứng minh sinh viên đã đáp ứng đủ điều kiện đầu vào - Bài luận 350 chữ
Mô tả:
Học bổng lên đến 3 năm, với 10,000 USD mỗi năm để chi trả cho sinh hoạt phí và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu. Sinh viên có cơ hội làm cố vấn nghiên cứu của Google.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!