Grace Annie Lockhart Memorial Scholarship

Giá trị: $24,000 ($6,000 mỗi năm)
Trường: Mount Allison University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Được trao cho một sinh viên nhập học trong bất kỳ ngành học nào ưu tiên nữ
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!