Graduate Certificate Scholarship

Giá trị: 2000 CAD
Trường: Niagara College Canada
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Một sinh viên quốc tế đã hoàn thành hoặc hiện đang đăng ký vào năm cuối của bất kỳ chương trình học nào tại Niagara College và đang theo học chương trình Sau Đại học (Post-Graduate) trong cùng một năm học hoặc năm học tiếp theo.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!