Graduate Privileged Partner Scholarship

Giá trị: 20% tổng học phí
Trường: Blue Mountains International Hotel Management School
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Người nhận phải là BMIHMS mới tại Đại học Torrens Australia sinh viên bắt đầu học. Người nhận phải đáp ứng BMIHMS yêu cầu đầu vào. Lưu ý: Ứng viên thành công sẽ được yêu cầu hỗ trợ thêm nhiệm vụ của họ trong thời gian là sinh viên. Những trách nhiệm này sẽ bao gồm, trở thành thành viên của SRC, thực hiện các nhiệm vụ đại sứ sinh viên bổ sung và sẵn sàng cho các cơ hội thăng tiến.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!