Graduate programs - Master

Giá trị: $27,992,70
Trường: Université de Montréal
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 02, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Đăng kí nhập học quá trình nghiên cứu sau đại học với tư cách là sinh viên quốc tế, học bổng miễn một phần học phí bổ sung thường áp dụng cho sinh viên quốc tế.
Tiêu chí xét học bổng
Đăng kí nhập học. Hồ sơ của các ứng viên mới sẽ được đánh giá để xác định tính đủ điều kiện và số lượng học bổng miễn trừ của họ.
Mô tả:
$ 9 787,95 mỗi năm (3 buổi, tương đương 45 tín chỉ) hoặc $ 3 262,65 mỗi buổi (tương đương 15 tín chỉ)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!