GREAT Scholarships for a Sustainable Future

Giá trị: £10,000
Trường: UCL (University College London)
Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Là sinh viên Việt Nam nhận được thư mời nhập học bậc Thạc sĩ của chương trình : UCL Institute for Risk and Disaster Reduction hoặc Environment and Sustainable Development - UCL Bartlett Development Planning Unit - Học bổng GREAT Scholarships for a Sustainable Future có thể nộp song song với các học bổng, giải thưởng khác
Tiêu chí xét học bổng
- Được đánh giá dựa trên thành tích học tập và nhu cầu tài chính của ứng viên
Mô tả:
Học bổng GREAT Scholarships for a Sustainable Future được tài trợ bởi British Council và UCL, với mục đích tạo cơ hội cho ngành học Climate change (Thay đổi khí hậu) và tạo ra nhóm các sinh viên phát ngôn viên với sự thay đổi tích cực
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!