Griffith Remarkable Scholarship

Giá trị: 50% of tuition fees
Trường: Queensland College of Art
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
GPA: 5.5 điểm (thang điểm 7) Là sinh viên toàn thời gian bắt đầu từ học kì 1,2 hoặc 3 niên khóa 2023 Đã đạt được yêu cầu tiếng Anh đầu vào
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!