Guaranteed Scholarships

Giá trị: $500- $3,000
Trường: University of Prince Edward Island
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
GPA 8.0 trở lên
Tiêu chí xét học bổng
GPA 8.0 trở lên
Mô tả:
GPA 8.0 trở lên
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!