Hani Zeini Scholarship

Giá trị: 82,460
Trường: Newton College of Business and Technology
Hạn nộp hồ sơ: 19 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Dành cho học sinh học thạc sĩ, cử nhân - Sinh viên ngành kĩ thuật, máy tính, khoa học
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!