He Tohu Hiranga Scholarship

Giá trị: Học bổng trị giá 50% học phí cho năm học đầu tiên.
School: New Zealand School of Education
Hạn nộp hồ sơ: 02 tháng 12, 2022
Tổng số xuất: 17
Điều kiện nộp học bổng
- Đáp ứng yêu cầu về điểm trung bình (từ 8.0) và tiếng Anh (tương đương IELTS 5.5), có điểm trung bình 8.0 - Có thể nhận Học bổng của các trường New Zealand trong tối thiểu một năm học (4 kỳ), bắt đầu vào tháng 2 năm 2021
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên từ Việt Nam theo học tại trường trong một năm. Hãy tự mình chứng minh cho sự thành công trong tương lai với Nền giáo dục New Zealand
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!