Hertz Foundation Graduate Fellowship

Giá trị: $32,000 - $38,000
Trường: Cornell University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên tham gia đào tạo sau đại học ngành Engineering (tại Cornell University)
Mô tả:
Học bổng nhằm thúc đẩy những sinh viên tham gia đào tạo sau đại học, những cá nhân xuất sắc có triển vọng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, có kĩ năng giảng dạy ngành vật lý ứng dụng
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!