High School Scholarships

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000
Trường: Taylors College Sydney
Hạn nộp hồ sơ: 18 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Điểm GPA từ 7.5 - 8.0 - Qúa trình phỏng vấn để đánh giá kết qủa
Mô tả:
- Dành cho bậc trung học - Áp dụng cho năm đầu tiên học ở trường
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!