Học bổng 4.000- 8.000 AUD dành cho chương trình Dự bị đại học;

Giá trị: 4.000- 8.000 AUD
Trường: University of Adelaide
Điều kiện nộp học bổng
University of Adelaide College: Học bổng 4.000- 8.000 AUD dành cho chương trình Dự bị đại học; Học bổng 7.000- 8.000 AUD dành cho chương trình Cao đẳng; Học bổng 4.000 AUD/semester- 8.000 AUD/2 semester dành cho chương trình Dự bị Thạc sỹ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!