Học bổng 4Hsing Yun Education Foundation (HYEF) dành cho sinh viên quốc tế

Giá trị: Học phí cho quá trình học tại NTI; Chỗ ở chung 2 giường đơn tại Nhà nghỉ Hành hương của Chùa Nan Tien; và Bữa ăn chay do chùa Nan Tien cung cấp.
Trường: Nan Tien Institute
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 04, 2023
Tổng số xuất: 10
Điều kiện nộp học bổng
3. Tính đủ điều kiện 3.1 Người nộp đơn phải đã được nhận hoặc được đề nghị nhập học một trong các khóa học sau tại NTI: Thạc sĩ Nghệ thuật (Nghiên cứu Phật học Ứng dụng) Văn bằng Tốt nghiệp Nghiên cứu Phật học Ứng dụng Chứng chỉ tốt nghiệp về Nghiên cứu Phật học Ứng dụng Chứng chỉ tốt nghiệp về Phật giáo nhân văn 3.2 Người nộp đơn phải là công dân của một quốc gia ở nước ngoài (ngoại trừ New Zealand), và không thường cư trú tại Úc.
Tiêu chí xét học bổng
4.1 Lựa chọn sẽ dựa trên thành tích học tập, lý do tham gia khóa học, kết quả phỏng vấn nếu được yêu cầu. Quyết định về giải thưởng sẽ do Ủy ban Tuyển chọn HYEF đưa ra. 4.2 Ứng viên phải nộp đơn xin nhập học vào NTI trước khi đăng ký Học bổng. Số được chỉ định cho đơn đăng ký nhập học trực tuyến hoặc mã số sinh viên hiện tại phải được chỉ định. Nếu không, đơn xin học bổng được coi là chưa hoàn thành và sẽ không được xử lý thêm.
Hồ sơ xin học bổng
Điền và gửi Mẫu Đơn Đăng ký Trực tuyến cho Sinh viên Quốc tế (bước này không bắt buộc đối với những sinh viên đang theo học). Chỉ những sinh viên đáp ứng các tiêu chí tuyển sinh của chúng tôi mới có thể đăng ký học bổng. Mẫu đơn đăng ký học bổng quốc tế HYEF hoàn chỉnh và tất cả các tài liệu hỗ trợ phải được gửi qua email tới Scholars@nantien.edu.au trước ngày kết thúc. Chúng tôi không thể chấp nhận các bài nộp muộn. Tải xuống Mẫu đơn đăng ký 'Học bổng Quốc tế' https://www.nantien.edu.au/wp-content/uploads/2020/09/Hsing-Yun-Education-Foundation-International-Scholarship-Application-Form.pdf
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!