Học bổng 50%

Giá trị: 50%
Trường: Illinois State University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2129
Điều kiện nộp học bổng
Điểm thi SAT 1360 Điểm tốt nghiêp cấp 3 trên 8.75 Điểm IELTS 6.5 Có thể nộp thêm các bài luận để tăng tính cạnh tranh
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!