Học bổng AIS

Giá trị: $ 6,750
Trường: Auckland Institute of Studies
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
là công dân hoặc thường trú nhân của New Zealand, Quần đảo Cook, Tokelau, Niue hoặc Úc đạt được các yêu cầu đầu vào chương trình AIS tiêu chuẩn liên quan Các ứng dụng sẽ được lựa chọn dựa trên thành tích học tập và nhu cầu tài chính. Quá trình này sẽ là một quá trình gây tranh cãi mỗi học kỳ với ngày giới hạn là bốn tuần trước khi bắt đầu học kỳ để các đơn đăng ký được nộp để xem xét.
Tiêu chí xét học bổng
là công dân hoặc thường trú nhân của New Zealand, Quần đảo Cook, Tokelau, Niue hoặc Úc đạt được các yêu cầu đầu vào chương trình AIS tiêu chuẩn liên quan Các ứng dụng sẽ được lựa chọn dựa trên thành tích học tập và nhu cầu tài chính. Quá trình này sẽ là một quá trình gây tranh cãi mỗi học kỳ với ngày giới hạn là bốn tuần trước khi bắt đầu học kỳ để các đơn đăng ký được nộp để xem xét.
Hồ sơ xin học bổng
Đơn đăng ký phải được gửi qua email tới Scholars@ais.ac.nz và bao gồm: hồ sơ học tập của bạn (bao gồm cả nghiên cứu đã hoàn thành bên ngoài AIS) một văn bản giải thích lý do bạn tìm kiếm học bổng và phải bao gồm các thông tin chi tiết của bạn bao gồm tên đầy đủ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email / địa chỉ skype và chương trình học dự định.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!