Học bổng Allan Cahoon

Giá trị: 1.500 $
Trường: Royal Roads University - International Study Center (StudyGroup)
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 08, 2022
Điều kiện nộp học bổng
ghi danh vào nửa sau của bất kỳ chương trình cấp bằng nào của RRU thể hiện sự xuất sắc trong học tập tại Royal Roads (tối thiểu 3,67 / 4,33) thể hiện khả năng lãnh đạo trong cộng đồng hoặc nơi làm việc của họ
Tiêu chí xét học bổng
ghi danh vào nửa sau của bất kỳ chương trình cấp bằng nào của RRU thể hiện sự xuất sắc trong học tập tại Royal Roads (tối thiểu 3,67 / 4,33) thể hiện khả năng lãnh đạo trong cộng đồng hoặc nơi làm việc của họ
Hồ sơ xin học bổng
Phần thưởng Trong khóa học này dành cho những sinh viên đang hoạt động trong chương trình của họ vào ngày hạn chót trong khi chờ đợi nguồn tài trợ, cuộc thi sẽ diễn ra hàng năm từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 8 (kết thúc 11:59 tối theo giờ RRU) các ứng dụng được nộp trực tuyến thông qua MyAdmin. Danh sách đầy đủ các giải thưởng trong cuộc thi sẽ có thể xem được khi đăng nhập nêu các tiêu chí về tính đủ điều kiện cho tất cả các giải thưởng trong cuộc thi đó trong một bài luận dài một trang với tên của bạn ở lề trên
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!