Học bổng Allied Van Lines

Giá trị: 1.000 đô la
Trường: Georgian College at ILAC
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Tổng số xuất: 4
Điều kiện nộp học bổng
Bản sao bảng điểm gần đây nhất của bạn. Một số xác minh về việc ghi danh tại trường đại học của bạn. Bài tiểu luận của bạn. Yêu cầu đầu vào: Gửi một bài luận ngắn khoảng 400 đến 800 từ, trình bày chi tiết lý do tại sao quản lý chuỗi cung ứng / hậu cần lại quan trọng trong chuyên ngành đại học mà bạn lựa chọn. Tốt nhất là giọng điệu được cá nhân hóa, đề cập đến kinh nghiệm và cảm xúc trực tiếp của bạn — không cần quá trang trọng. Chúng tôi muốn biết lý do tại sao bạn thực sự tin rằng hậu cần là con đường sự nghiệp tốt nhất cho bạn.
Tiêu chí xét học bổng
Bản sao bảng điểm gần đây nhất của bạn. Một số xác minh về việc ghi danh tại trường đại học của bạn. Bài tiểu luận của bạn. Yêu cầu đầu vào: Gửi một bài luận ngắn khoảng 400 đến 800 từ, trình bày chi tiết lý do tại sao quản lý chuỗi cung ứng / hậu cần lại quan trọng trong chuyên ngành đại học mà bạn lựa chọn. Tốt nhất là giọng điệu được cá nhân hóa, đề cập đến kinh nghiệm và cảm xúc trực tiếp của bạn — không cần quá trang trọng. Chúng tôi muốn biết lý do tại sao bạn thực sự tin rằng hậu cần là con đường sự nghiệp tốt nhất cho bạn.
Mô tả:
Công dân Canada (hoặc thường trú nhân). Đã đăng ký (hoặc ghi danh) là sinh viên toàn thời gian của trường cao đẳng / đại học được công nhận trong một tỉnh của Canada, để hoàn thành bằng đại học về Logistics hoặc lĩnh vực tương đương. Giới hạn một (1) bài dự thi cho mỗi thí sinh. Nhân viên và các chi nhánh chuyên nghiệp của Allied Van Lines (và gia đình trực hệ của họ) không đủ điều kiện. Ứng viên phải tuân thủ các quy tắc CRA để đủ điều kiện nhận các lợi ích miễn thuế của học bổng, vui lòng xem các quy định tại đây . Học bổng của bạn có thể được khấu trừ thuế. Tuy nhiên, bạn chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu báo cáo thuế và mọi khoản thuế đến hạn. Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về thuế
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!