Học bổng Ara - Xuất sắc

Giá trị: $ 4.000
Trường: Ara Institute of Canterbury
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng này dành cho những người học Ara tương lai và hiện tại có ý định đăng ký học toàn thời gian hoặc bán thời gian trong bất kỳ chương trình học từ Cấp 3 trở lên nào do Ara cung cấp. Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn phải: Đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho chương trình bạn đã chọn tại thời điểm bắt đầu học Nghiên cứu một chương trình trực tiếp với Ara (các chương trình được cung cấp thông qua quan hệ đối tác và thỏa thuận hợp đồng phụ không đủ điều kiện) Học bổng này dành cho công dân NZ, thường trú nhân và người học quốc tế.
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng này dành cho những người học Ara tương lai và hiện tại có ý định đăng ký học toàn thời gian hoặc bán thời gian trong bất kỳ chương trình học từ Cấp 3 trở lên nào do Ara cung cấp. Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn phải: Đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho chương trình bạn đã chọn tại thời điểm bắt đầu học Nghiên cứu một chương trình trực tiếp với Ara (các chương trình được cung cấp thông qua quan hệ đối tác và thỏa thuận hợp đồng phụ không đủ điều kiện) Học bổng này dành cho công dân NZ, thường trú nhân và người học quốc tế.
Mô tả:
Mục đích của Học bổng Xuất sắc là để hỗ trợ những người học đạt thành tích cao thể hiện khả năng toàn diện và sự xuất sắc trong học tập để tiếp cận và thành công trong việc học đại học tại Ara. Điều này bao gồm những người học được bố trí tốt nhất để tạo ra tác động tích cực cho xã hội trong sự nghiệp tương lai của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!