Học bổng Bursary cho sinh viên quốc tế

Giá trị: giảm 7200 AUD toàn khóa học
Trường: KENT Institute Australia
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đang bắt đầu khóa học Giáo dục Đại học đại học toàn thời gian. Học sinh nộp đơn đăng ký nhập học tại Kent.
Tiêu chí xét học bổng
Phù hợp với các tiêu chí của Khóa học đăng ký.
Hồ sơ xin học bổng
Liên hệ để biết thêm chi tiết: Pham Thai Quynh (Jollie) Regional Marketing Manager (Vietnam) quynh.pham@kent.edu.au ------------------------------------------------------------------ Kent Institute Australia 10 Barrack Street, Sydney NSW 2000 350 Queen Street, Melbourne VIC 3000 Mobile: 0938060691
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!