Học bổng Cao học Kinh doanh và Kinh tế

Giá trị: 25 % học phí
Trường: Melbourne Business School
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 11, 2023
Tổng số xuất: 200
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nhận học bổng này, bạn phải: - Là sinh viên quốc tế hoặc sinh viên trong nước - Nhận lời đề nghị tham gia chương trình khóa học sau đại học đủ điều kiện trong Khoa Kinh doanh và Kinh tế (không bao gồm một số khóa học, chẳng hạn như Thạc sĩ Kinh doanh, Thạc sĩ Doanh nhân (Nâng cao), Thạc sĩ Quản lý Analytics, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh, Thạc sĩ về Tiếp thị và Thạc sĩ về Lãnh đạo Tổ chức) - Thể hiện khả năng học tập tốt trong quá trình học đại học trước đây.
Tiêu chí xét học bổng
Việc lựa chọn được thực hiện dựa trên thành tích học tập (tức là kết quả bạn đạt được trong / các năm học gần đây nhất).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!