Học bổng Carswell

Giá trị: 100% học phí
Trường: Wake Forest University
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 08, 2022
Tổng số xuất: 5
Điều kiện nộp học bổng
- Điểm SAT trung bình từ 1270-1410 hoặc ACT trung bình từ 28-32. - Tất cả các sinh viên từ những nước không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính phải nộp điểm IELTS/TOELF/Duolingo.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!