Học bổng cho sinh viên quốc tế

Giá trị: 30% học phí
Trường: Swinburne Online
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Khi bạn đăng ký một khóa học tại Swinburne, chúng tôi sẽ tự động xem xét bạn cho một học bổng quốc tế - không cần nộp đơn riêng! Chỉ cần đăng ký khóa học Swinburne mà bạn lựa chọn và khi chúng tôi xem xét đơn đăng ký khóa học của bạn, chúng tôi cũng sẽ đánh giá bạn để nhận học bổng quốc tế. Nếu đơn xin học của bạn thành công, bạn sẽ nhận được email từ chúng tôi. Trong cùng một email đó, bạn sẽ biết được liệu mình có nhận được học bổng quốc tế hay không. Truy cập trang cách đăng ký của chúng tôi để biết chi tiết về đơn đăng ký khóa học. Bạn cũng có thể đăng ký học bổng chung của chúng tôi . Bạn sẽ cần phải nộp một đơn đăng ký riêng nếu bạn muốn đăng ký bất kỳ ứng dụng nào trong số này.
Tiêu chí xét học bổng
Khi bạn đăng ký một khóa học tại Swinburne, chúng tôi sẽ tự động xem xét bạn cho một học bổng quốc tế - không cần nộp đơn riêng! Chỉ cần đăng ký khóa học Swinburne mà bạn lựa chọn và khi chúng tôi xem xét đơn đăng ký khóa học của bạn, chúng tôi cũng sẽ đánh giá bạn để nhận học bổng quốc tế. Nếu đơn xin học của bạn thành công, bạn sẽ nhận được email từ chúng tôi. Trong cùng một email đó, bạn sẽ biết được liệu mình có nhận được học bổng quốc tế hay không. Truy cập trang cách đăng ký của chúng tôi để biết chi tiết về đơn đăng ký khóa học. Bạn cũng có thể đăng ký học bổng chung của chúng tôi . Bạn sẽ cần phải nộp một đơn đăng ký riêng nếu bạn muốn đăng ký bất kỳ ứng dụng nào trong số này.
Mô tả:
Khi bạn đăng ký một khóa học tại Swinburne, chúng tôi sẽ tự động xem xét bạn cho một học bổng quốc tế - không cần nộp đơn riêng! Chỉ cần đăng ký khóa học Swinburne mà bạn lựa chọn và khi chúng tôi xem xét đơn đăng ký khóa học của bạn, chúng tôi cũng sẽ đánh giá bạn để nhận học bổng quốc tế. Nếu đơn xin học của bạn thành công, bạn sẽ nhận được email từ chúng tôi. Trong cùng một email đó, bạn sẽ biết được liệu mình có nhận được học bổng quốc tế hay không. Truy cập trang cách đăng ký của chúng tôi để biết chi tiết về đơn đăng ký khóa học. Bạn cũng có thể đăng ký học bổng chung của chúng tôi . Bạn sẽ cần phải nộp một đơn đăng ký riêng nếu bạn muốn đăng ký bất kỳ ứng dụng nào trong số này.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!