Học bổng cho sinh viên quốc tế bậc cử nhân

Giá trị: Lên đến $15.000 mỗi năm
Trường: University of New Mexico
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 02, 2022
Tổng số xuất: 3
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên năm nhất yêu cầu: GPA 3.5+ , hoặc ACT 26+/ SAT 1240+ có GPA 3.0+ - Sinh viên chuyển tiếp yêu cầu: GPA 3.25+, hoàn thành ít nhất 30 tín chỉ - Học bổng dành cho cả mùa xuân và mùa thu, kì mùa thu nộp trước 15/2. Kì xuân nộp trước 01/10 - Để duy trì học bổng học sinh phải duy trì GPA 3.0+ mỗi kỳ
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!