Học bổng Cử nhân Khoa học / Cử nhân Giảng dạy Avondale

Giá trị: 129.289.600
Trường: Avondale University College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2023
Tổng số xuất: 5
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng Cử nhân Khoa học / Cử nhân Giảng dạy cho sinh viên mới đến từ Úc và New Zealand, những người có niềm đam mê giảng dạy và mong muốn theo học Cử nhân Khoa học / Cử nhân Giảng dạy tại Avondale.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!