Học bổng của Barbara Wood Memorial Foundation

Giá trị: 1.000 đô la
Trường: Wintec
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng dành cho sinh viên đại học, cả nữ và nam, sinh ra ở khu vực Nam Thái Bình Dương, không chỉ bao gồm các quốc đảo ở Thái Bình Dương, mà còn cả New Zealand và Úc. Học sinh sinh ra ở Nam Thái Bình Dương muốn học tập tại New Zealand hoặc bất kỳ nơi nào ở Nam Thái Bình Dương đều đủ điều kiện nhận học bổng. Những người nhận thành công trong một năm bất kỳ có thể nộp đơn lại vào bất kỳ năm nào tiếp theo.
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng dành cho sinh viên đại học, cả nữ và nam, sinh ra ở khu vực Nam Thái Bình Dương, không chỉ bao gồm các quốc đảo ở Thái Bình Dương, mà còn cả New Zealand và Úc. Học sinh sinh ra ở Nam Thái Bình Dương muốn học tập tại New Zealand hoặc bất kỳ nơi nào ở Nam Thái Bình Dương đều đủ điều kiện nhận học bổng. Những người nhận thành công trong một năm bất kỳ có thể nộp đơn lại vào bất kỳ năm nào tiếp theo.
Mô tả:
Quỹ được thành lập để tưởng nhớ cuộc đời và công việc của cố Barbara Wood MBE, Chủ tịch thống trị của Liên đoàn các Viện Phụ nữ Quốc gia NZ 1970-1974, Phó Chủ tịch Khu vực Nam Thái Bình Dương của Hiệp hội Phụ nữ Quốc gia Thế giới (ACWW) từ 1975-1977 và là Phó Chủ tịch Thế giới của cùng một tổ chức từ 1977-1979. Bà Wood chết thảm trong thảm họa hàng không Mt Erebus. Quỹ hỗ trợ tài chính để mang lại cơ hội đào tạo cho sinh viên ở New Zealand và khu vực Nam Thái Bình Dương.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!