Học bổng của Premier

Giá trị: $ 6000 đến $ 10.000
Trường: College of the Rockies
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 03, 2023
Tổng số xuất: 10
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng Premier dành cho sinh viên đủ điều kiện của Đại học Rockies đăng ký vào một chương trình có độ dài ít nhất một năm, dẫn đến chứng chỉ. Sinh viên phải được chấp nhận vào một chương trình học tập hoặc làm việc ở nước ngoài, là một phần không thể thiếu trong các nghiên cứu chứng chỉ của họ. Người nhận được lựa chọn trên cơ sở cạnh tranh từ một nhóm các ứng viên trên toàn tỉnh đang theo học một phần của chương trình học sau trung học ở nước ngoài.
Tiêu chí xét học bổng
Việc lựa chọn các ứng viên nhận học bổng sẽ dựa trên các tiêu chí như sự xuất sắc trong học tập, sự tham gia của cộng đồng và / hoặc tổ chức và sự phù hợp với việc học tập / làm việc ở nước ngoài.
Mô tả:
Học bổng của Premier: 5 - 10 suất học bổng trị giá $ 6000 đến $ 10.000 mỗi suất Học bổng Premier dành cho sinh viên đủ điều kiện của Đại học Rockies đăng ký vào một chương trình có độ dài ít nhất một năm, dẫn đến chứng chỉ. Sinh viên phải được chấp nhận vào một chương trình học tập hoặc làm việc ở nước ngoài, là một phần không thể thiếu trong các nghiên cứu chứng chỉ của họ. Người nhận được lựa chọn trên cơ sở cạnh tranh từ một nhóm các ứng viên trên toàn tỉnh đang theo học một phần của chương trình học sau trung học ở nước ngoài. Việc lựa chọn các ứng viên nhận học bổng sẽ dựa trên các tiêu chí như sự xuất sắc trong học tập, sự tham gia của cộng đồng và / hoặc tổ chức và sự phù hợp với việc học tập / làm việc ở nước ngoài.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!