Học bổng của Tổ chức Giáo dục Hsing Yun (HYEF) dành cho sinh viên trong nước

Giá trị: Học phí cho quá trình học tại NTI phải được hoàn thành trong vòng hai học kỳ; Phòng ở chung 2 giường đơn tại Nhà nghỉ Hành hương của Chùa Nam Tiên tối đa bảy (7) đêm cho mỗi đối tượng; và Bữa ăn chay do chùa Nan Tien cung cấp trong thời gian lưu trú.
Trường: Nan Tien Institute
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 04, 2023
Tổng số xuất: 10
Điều kiện nộp học bổng
3.1 Ứng viên phải được nhận hoặc được đề nghị nhập học Chứng chỉ Cao học về Phật giáo Nhân văn tại NTI. 3.2 Người nộp đơn phải là công dân Úc hoặc New Zealand, hoặc thường trú nhân của Úc.
Tiêu chí xét học bổng
4.1 Lựa chọn sẽ dựa trên thành tích học tập, lý do thực hiện khóa học và kết quả phỏng vấn nếu được yêu cầu. Quyết định về giải thưởng sẽ do Ủy ban Tuyển chọn HYEF đưa ra. 4.2 Ứng viên phải nộp đơn xin nhập học vào NTI trước khi đăng ký Học bổng. Số được chỉ định cho đơn đăng ký nhập học trực tuyến hoặc mã số sinh viên hiện tại phải được chỉ định. Nếu không, đơn xin học bổng được coi là chưa hoàn thành và sẽ không được xử lý thêm.
Hồ sơ xin học bổng
Điền và gửi Mẫu đơn đăng ký trực tuyến cho sinh viên trong nước (bước này không bắt buộc đối với sinh viên đang theo học). Chỉ những sinh viên đáp ứng các tiêu chí tuyển sinh của chúng tôi mới có thể đăng ký học bổng. Mẫu đơn đăng ký học bổng trong nước HYEF hoàn chỉnh và tất cả các tài liệu hỗ trợ sẽ được gửi qua email tới Scholars@nantien.edu.au trước ngày kết thúc. Chúng tôi không thể chấp nhận các bài nộp muộn. Tải xuống Mẫu đơn đăng ký 'Học bổng trong nước' https://www.nantien.edu.au/wp-content/uploads/2020/07/Hsing-Yun-Education-Foundation-Domestic-Scholarship-Application-Form-1.pdf
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!