Học bổng của trường trung học Jesuit và Marymount

Giá trị: 50.000
Trường: Loyola Marymount University
Hạn nộp hồ sơ: 04 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Những học sinh tốt nghiệp tại trường trung học có ten Marymount ở Hoa Kỳ.
Hồ sơ xin học bổng
Ngoài thành thích học tập, việc lựa chọn học bổng này còn xem xét việc tham gia vào các hoạt động của trường và cộng đồng, Khả năng lãnh đão và dịch vụ.
Mô tả:
Để ghi nhận các giá trị và di sản, LMU chia sẻ với các trường trung học Dòng Tên và Marymount ở Hoa Kỳ, một học sinh từ mỗi trường trung học này sẽ được trao Học bổng Dòng Tên hoặc Trung học Marymount hàng năm. Học bổng này có giá trị 12.500 đô la hàng năm và có thể gia hạn trong 4 năm, với tổng giá trị là 50.000 đô la. Ngoài thành tích học tập, việc lựa chọn học bổng này còn xem xét việc tham gia vào các hoạt động của trường và cộng đồng, khả năng lãnh đạo và dịch vụ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!