Học bổng dành cho đại học về học thuật xuất sắc của Phó hiệu trưởng

Giá trị: 50% học phí trong 3 năm
Trường: Western Sydney University The College
Hạn nộp hồ sơ: 22 tháng 08, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Các sinh viên quốc tế mới bắt đầu nhập học vào năm 2021. Tất cả các ứng viên quốc tế đã được tự động xem xét nhận học bổng do trường đại học tài trợ; không cần đơn xin học bổng riêng
Tiêu chí xét học bổng
Các sinh viên quốc tế mới bắt đầu nhập học vào năm 2021. Tất cả các ứng viên quốc tế đã được tự động xem xét nhận học bổng do trường đại học tài trợ; không cần đơn xin học bổng riêng
Hồ sơ xin học bổng
Không cần ứng dụng. Tất cả các đơn đăng ký mới vào trường Đại học sẽ được tự động xét cấp học bổng
Mô tả:
Không cần ứng dụng. Tất cả các đơn đăng ký mới vào trường Đại học sẽ được tự động xét cấp học bổng. Việc lập danh sách ngắn sẽ được thực hiện bởi một hội đồng gồm các cán bộ của Trường, hai lần mỗi năm. Ứng viên được yêu cầu cung cấp một tuyên bố hỗ trợ đơn đăng ký của họ cho biết họ tin rằng học bổng sẽ hỗ trợ họ như thế nào trong việc học tập và trong sự nghiệp tương lai của họ. Các ứng viên sẽ được xếp hạng dựa trên các tiêu chí lựa chọn và đánh giá của ban hội thẩm. Các ứng viên thành công sẽ được Trường thông báo qua email.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!