Học bổng danh dự của Liên minh Nghiên cứu Alfred

Giá trị: $ 6000
Trường: Monash College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Bạn phải duy trì việc đăng ký học toàn thời gian và chứng minh rằng bạn đang đạt được tiến bộ khả quan, được xác định bằng một báo cáo ngắn gọn từ người giám sát danh dự của bạn.
Tiêu chí xét học bổng
Hoàn thành Cử nhân Khoa học hoặc Cử nhân Khoa học Y sinh. Bắt đầu hoặc tiếp tục tham gia chương trình danh dự Alfred Research Alliance (ARA) toàn thời gian tại khuôn viên Alfred. Điểm trung bình có trọng số (WAM) từ 80 trở lên trong quá trình học đại học của bạn. Dựa trên thành tích học tập. Bạn sẽ được xếp hạng theo kết quả học tập của bạn. Những sinh viên lọt vào danh sách có thể được phỏng vấn.
Mô tả:
Học bổng Danh dự Liên minh Nghiên cứu Alfred (trước đây là Học bổng Danh dự AMREP) là học bổng dành cho sinh viên theo học chương trình danh dự tại khu Alfred ở Melbourne. Bạn có thể nhận được khoản thanh toán $ 6000.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!