Học bổng danh dự kế toán

Giá trị: $ 6000
Trường: Monash College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Bắt đầu học toàn thời gian bằng Cử nhân Thương mại (Danh dự) chuyên ngành kế toán hoặc tài chính tại cơ sở Monash ở Úc. Bạn phải duy trì đăng ký toàn thời gian và Điểm trung bình có trọng số (WAM) tối thiểu là 70.
Tiêu chí xét học bổng
Dựa trên thành tích học tập trong các đơn vị kế toán hoặc tài chính trong hai năm cuối của chương trình học của bạn và bất kỳ giải thưởng nào được trao cho bạn về thành tích học tập. Lựa chọn cuối cùng sẽ thông qua một cuộc phỏng vấn ban giám đốc.
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên theo học Cử nhân Thương mại (Danh dự) chuyên ngành kế toán hoặc tài chính. Lên đến $ 6000 chỉ khả dụng trong một năm.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!