Học bổng Danh dự Quốc tế (International Honors Scholarship)

Giá trị: 10000
Trường: University of Missouri
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng dành cho một số sinh viên không phải là người Mỹ và không phải là cư dân Missouri ghi danh theo học học kỳ đầu tiên tại trường sau khi tốt nghiệp trung học. Để đủ tiêu chuẩn nhận học bổng, sinh viên cần có điểm SAT tổng hợp đạt 1.330 hoặc cao hơn, hoặc điểm ACT tổng hợp đạt 29 hoặc cao hơn. Ứng viên được chọn sẽ nhận được 10.000 USD hằng năm, có thể gia hạn đến 4 năm.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!