Học bổng Destination Australia

Giá trị: 352.725.000
Trường: Southern Cross University Online
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2022
Tổng số xuất: 12
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn phải: Công dân Úc, công dân New Zealand, thường trú nhân Úc, sinh viên có thị thực thường trú Úc hoặc Thị thực sinh viên quốc tế. Một sinh viên bắt đầu trong một khóa học với thời gian toàn thời gian được công bố là một năm. Ghi danh là sinh viên toàn thời gian Ghi danh tại cơ sở Lismore hoặc Coffs Harbour Ưu tiên các khóa sau: Lismore Văn bằng Nghệ thuật và Khoa học Xã hội - (2125300) - 2023 Văn bằng Xây dựng Dân dụng (Kỹ thuật và Quản lý) - (2125103) - 2023 Văn bằng Y tế - (2125150) - 2023 Văn bằng Nông nghiệp tái sinh - (2125105) - 2023 Văn bằng Khoa học - (2127298) - 2023 Cảng Coffs Văn bằng Y tế - 2125150 2023 (không dành cho sinh viên quốc tế) Người nhận phải duy trì cư trú liên tục trong một khu vực theo định nghĩa của Cấu trúc Vùng sâu vùng xa Tiêu chuẩn Địa lý Úc năm 2016, trong suốt thời gian của mỗi giai đoạn nghiên cứu. Trong trường hợp một khóa học bao gồm nghiên cứu bên ngoài khu vực (ví dụ, cho một vị trí lâm sàng), cư trú xa khu vực được phép không quá một thời gian nghiên cứu (không quá 6 tháng). Trong trường hợp các yêu cầu của một vị trí bắt buộc vượt quá thời gian học tập được phép ở xa khu vực khu vực, trường đại học phải xin ý kiến ​​chấp thuận của Bộ Giáo dục. Sinh viên Quốc tế cũng được yêu cầu duy trì thị thực sinh viên trong suốt thời gian nhận học bổng để đảm bảo được bảo vệ theo Đạo luật Dịch vụ Giáo dục cho Sinh viên Nước ngoài (ESOS) năm 2000. Hầu hết các địa điểm sẽ được dành cho những người lần đầu tiên nhập học tại Đại học Southern Cross.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!