Học Bổng Di Sản Xuất Sắc (LOE)

Giá trị: 70.000$
School: St. George's University, Grenada
Hạn nộp hồ sơ: 11 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên thể hiện sự xuất sắc trong học tập trong các nghiên cứu đại học của họ Nghiên cứu sau đại học mạnh mẽ và hiệu suất sau đại học cũng sẽ được xem xét
Tiêu chí xét học bổng
Sinh viên thể hiện sự xuất sắc trong học tập trong các nghiên cứu đại học của họ Nghiên cứu sau đại học mạnh mẽ và hiệu suất sau đại học cũng sẽ được xem xét
Hồ sơ xin học bổng
Hoàn thành đơn đăng ký nhập học của bạn và liên hệ với nhân viên tuyển sinh của bạn.
Mô tả:
Sinh viên được xác định trong quá trình đăng ký nhập học và được thông báo về giải thưởng của họ thông qua Văn phòng Tuyển sinh khi được chấp nhận vào Trường. Không cần ứng dụng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!