Học Bổng Di Sản Xuất Sắc Của Hội Đồng Thủ Tướng (CCLOE)

Giá trị: 120.000 USD
Trường: St. George's University, Grenada
Hạn nộp hồ sơ: 11 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Điểm trung bình chung tối thiểu đại học là 3,7, điểm trung bình khoa học 3,5 506 điểm MCAT
Tiêu chí xét học bổng
Điểm trung bình chung tối thiểu đại học là 3,7, điểm trung bình khoa học 3,5 506 điểm MCAT
Hồ sơ xin học bổng
Hoàn thành đơn đăng ký nhập học của bạn và liên hệ với nhân viên tuyển sinh của bạn. Học bổng này sẽ tự động được trao nếu đáp ứng đủ điều kiện.
Mô tả:
Sinh viên được thông báo về giải thưởng của họ thông qua Văn phòng Tuyển sinh khi được chấp nhận vào Đại học. Không cần ứng dụng. Học bổng CCLOE không được kết hợp với các giải thưởng khác thông qua trường Đại học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!