Học bổng Diploma Pathway

Giá trị: Học bổng này bao gồm tối đa 12,5% học phí Chứng chỉ của bạn cho đến tối đa 200 điểm tín chỉ tại Curtin College.
Trường: Curtin College
Hạn nộp hồ sơ: 05 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Không yêu cầu đơn xin học bổng riêng biệt. Tất cả các đơn đăng ký đủ điều kiện sẽ được tự động đánh giá cho Học bổng Con đường Cao đẳng Curtin.
Tiêu chí xét học bổng
- Là sinh viên quốc tế. - Là sinh viên mới nhập học tại Curtin College. - Học bổng này không dành cho các khóa học hạn ngạch bao gồm Vật lý trị liệu, Trị liệu Nghề nghiệp, Tập thể dục Thể thao và Khoa học Phục hồi chức năng, Điều dưỡng và Dược. - Thanh toán toàn bộ số tiền đã nêu trong Thư mời nhập học. Số tiền Học bổng sẽ được bù vào tài khoản của bạn trong thời gian học thứ hai tại Curtin College.
Mô tả:
Học bổng này dành cho tất cả sinh viên Quốc tế mới. Nó sẽ kéo dài đến năm đầu tiên của bạn tại Đại học Curtin ( nếu bạn đạt được trình độ học tập cao hơn yêu cầu đầu vào tiêu chuẩn của Đại học Curtin).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!