HỌC BỔNG Đại học Ozford

Giá trị: $ 1300
School: Ozford Institute of Higher Education
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng được cung cấp cho học sinh lớp 11 hiện tại sẽ nhận được trong quá trình học lớp 12 tại Trường Cao đẳng Ozford và cho các học sinh giáo dục đại học nước ngoài hiện đang theo học tại Viện Giáo dục Đại học. Mỗi người được nhận Học bổng Cao đẳng Ozford sẽ là học sinh được xếp hạng học tập cao nhất trong năm (Lớp 11) được xác định bằng kết quả nhận được vào cuối học kỳ nộp đơn. Quá trình xếp hạng sẽ do Ozford quyết định. Số lượng Học bổng Giáo dục Đại học có giới hạn và sẽ được cấp cho những sinh viên đạt điểm trung bình trung bình 70% trở lên trong các nghiên cứu trước đây hoặc điểm IELTS cao (các điều kiện áp dụng và thay đổi theo quốc tịch) Việc nộp hồ sơ bằng văn bản cũng sẽ được xem xét về cách sinh viên đã đóng góp và sẽ đóng góp như thế nào trong tương lai, đóng góp cho Ozford về: Lãnh đạo và tấm gương cho toàn thể sinh viên Ozford Tham gia vào các Sự kiện và Hoạt động của Ozford Các vấn đề khác mà sinh viên cho là có liên quan đến việc đóng góp cho Ozford.
Tiêu chí xét học bổng
Bậc 1: dành cho Thành tích Xuất sắc - Học bổng Bậc 1 sẽ tương đương với 25% Học phí Hàng năm cho khoảng thời gian mà sinh viên tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của Học bổng. Bậc 2: dành cho Thành tích Nỗ lực - Học bổng Bậc 2 sẽ tương đương với 15% Học phí hàng năm. Tất cả các khoản phí khác vẫn phải thanh toán theo Biểu phí.
Mô tả:
Ozford cam kết cung cấp nhiều cơ hội học tập cho sinh viên trên tất cả các lĩnh vực của học viện. Là một phần của cam kết này, chúng tôi cung cấp học bổng cho sinh viên ở cả Trường Cao đẳng Ozford và Viện Giáo dục Đại học Ozford có tài năng đặc biệt. Nếu bạn là sinh viên hiện tại còn một năm học nữa sắp tới hoặc sinh viên dự định tham gia với chúng tôi vào năm 2022 và quan tâm đến những gì học bổng mang lại, vui lòng đọc tiếp. Học bổng là gì? Học bổng dựa trên kết quả học tập, đi học tốt và cam kết trở thành một nhà lãnh đạo / đại diện sinh viên năng động và tích cực trong cộng đồng Ozford. Nếu thành công, sinh viên sẽ được giảm học phí hàng năm trong thời gian sinh viên tiếp tục đáp ứng các yêu cầu học bổng. Đối với Cao đẳng Ozford, học sinh Lớp 11 sẽ có hai học bổng: Bậc 1: dành cho Thành tích Xuất sắc - Học bổng Bậc 1 sẽ tương đương với 25% Học phí Hàng năm cho khoảng thời gian mà sinh viên tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của Học bổng. Bậc 2: dành cho Thành tích Nỗ lực - Học bổng Bậc 2 sẽ tương đương với 15% Học phí hàng năm. Tất cả các khoản phí khác vẫn phải thanh toán theo Biểu phí. Đối với Học viện Giáo dục Đại học Ozford, sinh viên sẽ nhận được: Lên đến $ 1300 thanh toán phí một năm cho những thành tích và đóng góp trước đây và đang diễn ra
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!