Học bổng đầu vào

Giá trị: $4.000
Trường: Canterbury Institute of Management
Hạn nộp hồ sơ: 21 tháng 08, 2022
Điều kiện nộp học bổng
(GPA > 6.5) Học bổng kèm thêm: GPA 7.5 - 8.0: $1.000 GPA từ 8.0 trở lên: $2.000
Tiêu chí xét học bổng
(GPA > 6.5) Học bổng kèm thêm: GPA 7.5 - 8.0: $1.000 GPA từ 8.0 trở lên: $2.000
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!