Học bổng đầu vào

Giá trị: 5,000 CAD
Trường: Algoma University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
những sinh viên đạt điểm trung bình trên 8.0, IELTS 7.0 hoặc trên 80% ESL .
Tiêu chí xét học bổng
những sinh viên đạt điểm trung bình trên 8.0, IELTS 7.0 hoặc trên 80% ESL .
Mô tả:
những sinh viên đạt điểm trung bình trên 8.0, IELTS 7.0 hoặc trên 80% ESL tại Algoma University.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!